Hoa Dung Thiên Hạ: Tiết tử

Beta: Yukily

Tiết tử: Trọng Liên

Đại hội anh hùng, ba năm tổ chức một lần, trường đại hội này sẽ tuyển ra người mạnh nhất trong cả võ lâm, đồng thời lấy danh hiệu “võ bá thiên hạ”. Người xưng bá trong đại hội anh hùng sẽ được mọi người đời đời truyền tụng, ghi vào sử sách.

Chỉ cần là người trong chốn võ lâm đều muốn thông qua đại hội anh hùng này một bước thành danh, trổ hết tài năng.

Chỉ cần là người trong chốn võ lâm thì nhất định biết tên một người. Thân tại giang hồ chưa từng nghe qua tên Trọng Liên thì chẳng khác nào hòa thượng ni cô không biết Quan Thế Âm, Phật Như Lai.

Độc tử của Trọng Chân cung chủ Trùng Hỏa cung, Trọng Liên.

Liên Dực, tức hợp xưng của “Liên Thần cửu thức” và “Phù Dung tâm kinh”.

Nghe nói người đồng thời có hai bí tịch này sẽ có được thiên hạ.

Trọng Liên mười lăm tuổi đã luyện thành “Liên Thần cửu thức”, vẻn vẹn hai chiêu đã đánh bại trang chủ của đệ nhất sơn trang “Linh Kiếm”, sáng tạo kỳ tích trong lịch sử võ học. Tuy võ công của y đăng phong tạo cực nhưng khiến người thiên hạ càng kinh ngạc hơn lại là dung mạo của y.

Năm ấy, Trọng Liên được hai xưng hiệu khiến người người hâm mộ không thôi-

Quan thế mỹ nhân. Võ bá thiên hạ.

Vì thế có người pha trò rằng, có được Trọng Liên chẳng khác nào có được hoa dung và thiên hạ.

Chỉ là một người truyền kỳ như vậy lại trong một năm mai danh ẩn tích, chẳng còn xuất hiện nữa.

Cây một thước tất phải có đốt, ngọc một tấc tất có tì vết.

Khi người hoàn mỹ không còn hoàn mỹ, khi người trong mắt chẳng có gì bỗng nhiên mang vướng bận, vậy thì thần thoại sẽ không còn là thần thoại.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s