Phong Trung Kính Tiết: Kết thúc

Kết thúc: Đêm nay đêm nao

Phong Kính Tiết ra roi giục ngựa, không ngủ không nghỉ như thế mà đi đã rất nhiều ngày. Trên áo trên tóc đều lấm tấm cát bụi, xa xa nhìn lại cả người lẫn ngựa đều là bụi đất lem nhem.

Continue reading

Phong Trung Kính Tiết: Chương 95

Chương 95: Trở về

“Y không hề cần cậu.” Trương Mẫn Hân lạnh lùng nói, “Tôi đã thấy y ứng biến thế nào, đối mặt với ải khó thế nào. Cậu sớm đã cho y đủ dũng khí và trí tuệ, không phải không có cậu là y không sống nổi.”

Continue reading

Phong Trung Kính Tiết: Chương 93

Chương 93: Đảo ngược

Lúc Lư Đông Giác đi tìm Lư Đông Ly, đã là đêm khuya, sau đó lại là khóc lóc trùng phùng, rồi một đường đưa tiễn, rồi lưu luyến không nỡ. Thủ hạ của Tô Lăng chờ Lư Đông Giác đi xa mới ra tay, tuy là bắt được Lư Đông Ly, nhưng chân trời cũng dần dần bắt đầu lộ ra ánh bình minh. Lúc này, bắt một người sống về thành thì không được tiện lắm, họ liền theo kế sách định trước từ đầu, trốn vào một khu rừng rậm ven đường, phái bốn người trông coi Lư Đông Ly, bốn người khác trở về báo tin.

Continue reading

Phong Trung Kính Tiết: Chương 91

Chương 91: Lớn lên

Lư phu nhân thăm viếng xong, lên đường rời đi, trước sau miếu Lư công lại là một trận vội vàng. Mặc dù đại bộ phận nam nhân không dám đi lên phía trước đụng chạm xa giá của Lư phu nhân, lại vẫn xếp hàng chỉnh tề, chỉ chờ Lư phu nhân vừa lên xe, buông màn xe, họ lập tức chạy ra xếp thành đội ngũ tiễn đưa tốt nhất, lấy tư thái khiêm cung nhất, biểu thị kính ý của mình.

Continue reading