[Tiểu Lâu đồng nhân] Lưu Quang Liễm Ảnh

LƯU QUANG LIỄM ẢNH

Tác giả: Lương Xuân Vi Tuyết

Chuyển ngữ: Tử Tâm Lang

Thể loại: Nước cất tinh khiết, cổ phong nhã vận, bi văn

2f459413632762d04e6c4175a0ec08fa533dc6d0

“Tôi cứ cho là mình đã hiểu, lại phát hiện thực ra mình chẳng hiểu gì hết, vốn dĩ vết thương do nhân tâm gây ra, so với đao kiếm lại càng thêm lợi hại.”

“Tôi biết, từ trước đến nay, thứ thực sự giết người chẳng phải binh khí, mà chính là nhân tâm.”

۞۞۞

Continue reading

Advertisements