Đọc Thầm

Đọc Thầm

Tác giả: Priest

Dịch: QT thúc

Biên tập: Yển

Độ dài: 180 chương + ngoại truyện

Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng =w=

20160609084150

~

Giới thiệu:

Thời thơ ấu, giai đoạn trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội, những tổn thương gặp phải…

Chúng ta không ngừng truy nguyên và tìm hiểu động cơ của kẻ phạm tội, tìm kiếm những hỉ nộ ai lạc yếu ớt nhất trong họ, không phải vì sự cảm thông đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thậm chí tha thứ cho họ, không phải để cho tội ác một lý do trốn tránh, không phải để bái phục trước sự phức tạp của nhân tính, không phải để xét lại mâu thuẫn xã hội, càng không phải để dị hóa cả chính mình thành quái vật-

Chúng ta chỉ đang tìm cho mình, và cho những người vẫn gửi gắm kỳ vọng vào thế giới này – một lời giải thích công bằng mà thôi.

Mục Lục

Chương 1

Quyển 1

Julien 1Julien 2 – Julien 3

Julien 4 – Julien 5 – Julien 6 – Julien 7

Julien 8Julien 9Julien 10Julien 11

Julien 12Julien 13Julien 14Julien 15

Julien 16Julien 17Julien 18Julien 19

Julien 20Julien 21Julien 22Julien 23

Julien 24Julien 25Julien 26Julien 27

Julien 28Julien 29Julien 30Julien 31

Quyển 2

Đọc to 1

Humbert 1Humbert 2Humbert 3Humbert 4

Humbert 5Humbert 6Humbert 7Humbert 8

Humbert 9Humbert 10Humbert 11Humbert 12

Humbert 13Humbert 14Humbert 15Humbert 16

Humbert 17Humbert 18Humbert 19Humbert 20

Humbert 21Humbert 22Humbert 23Humbert 24

Humbert 25

Quyển 3

Đọc to 2

Macbeth 1Macbeth 2Macbeth 3Macbeth 4

Macbeth 5Macbeth 6Macbeth 7Macbeth 8

Macbeth 9Macbeth 10Macbeth 11Macbeth 12

Macbeth 13Macbeth 14Macbeth 15Macbeth 16

Macbeth 17Macbeth 18Macbeth 19Macbeth 20

Macbeth 21Macbeth 22Macbeth 23Macbeth 24

Macbeth 25Macbeth 26Macbeth 27Macbeth 28

Macbeth 29Macbeth 30

Quyển 4

Đọc to 3

Verkhhovenxki 1 – Verkhhovenxki 2 – Verkhhovenxki 3 – Verkhhovenxki 4

Verkhhovenxki 5 – Verkhhovenxki 6 – Verkhhovenxki 7 – Verkhhovenxki 8

Verkhhovenxki 9 – Verkhhovenxki 10 – Verkhhovenxki 11 – Verkhhovenxki 12

Verkhhovenxki 13 – Verkhhovenxki 14 – Verkhhovenxki 15 – Verkhhovenxki 16

Verkhhovenxki 17 – Verkhhovenxki 18 – Verkhhovenxki 19 – Verkhhovenxki 20

Verkhhovenxki 21 – Verkhhovenxki 22 – Verkhhovenxki 23 – Verkhhovenxki 24

Verkhhovenxki 25 – Verkhhovenxki 26 – Verkhhovenxki 27 – Verkhhovenxki 28

Verkhhovenxki 29 – Verkhhovenxki 30 – Verkhhovenxki 31 – Verkhhovenxki 32

Verkhhovenxki 33 – Verkhhovenxki 34 – Verkhhovenxki 35 – Verkhhovenxki 36

Verkhhovenxki 37 – Verkhhovenxki 38

Quyển 5

Đọc to 4

Edmond Dantès 1 – Edmond Dantès 2 – Edmond Dantès 3 – Edmond Dantès 4

Edmond Dantès 5 – Edmond Dantès 6 – Edmond Dantès 7 – Edmond Dantès 8

Edmond Dantès 9 – Edmond Dantès 10 – Edmond Dantès 11 – Edmond Dantès 12

Edmond Dantès 13 – Edmond Dantès 14 – Edmond Dantès 15 – Edmond Dantès 16

Edmond Dantès 17 – Edmond Dantès 18 – Edmond Dantès 19 – Edmond Dantès 20

Edmond Dantès 21 – Edmond Dantès 22 – Edmond Dantès 23 – Edmond Dantès 24

Edmond Dantès 25 – Edmond Dantès 26 – Edmond Dantès 27 – Edmond Dantès 28

Edmond Dantès 29 – Edmond Dantès 30 – Edmond Dantès 31 – Edmond Dantès 32

Edmond Dantès 33 – Edmond Dantès 34 – Edmond Dantès 35 – Edmond Dantès 36

Edmond Dantès 37 – Edmond Dantès 38 – Edmond Dantès 39 – Edmond Dantès 40

-Hết-

Advertisements