Tàn Thứ Phẩm

Tàn thứ phẩm

残次品

Tác giả: Priest

Độ dài: 197 chương + 6 ngoại truyện

Thể loại: Đam mỹ, tương lai, vũ trụ, niên hạ

 

Giới thiệu:

“Đây là thời đại tuyệt vời nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất.” Trích: Chuyện hai thành phố – Dickens.

“Ta ôm mối hận thù ẩn sâu trong máu xương và âm mưu ấp ủ nhiều năm, biến mình thành một âm hồn chết đi sống lại, chìm vào đầm lầy, chìm xuống vực sâu. Ta muốn cắm bộ rễ thối nát, mọc ra bụi gai kịch độc, đâm xuyên nền văn minh dối trá này.

Ta xuống tận cùng bùn lầy… nhặt được một vì sao.”

Tượng đất mang trên vai gánh nặng ba tấn khờ khạo công vs lòng dạ thâm trầm đầu đảng lưu manh thụ.

Mục Lục

Chương 1

Quyển 1: Hành Tinh Hoang Mạc

Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28

Quyển 2: Con Đường Gai Giăng

Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33

Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38

Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43

Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53

Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58

Quyển 3: Nơi Đầu Sóng Dữ

Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62

Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67

Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72

Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77

Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81

Chương 82Chương 83Chương 84

Quyển 4: Đại Dương Xanh Thẳm

Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89

Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94

Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99

Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104

Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109

Chương 110 –  Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114

Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118

Quyển 5: Tòa Tháp Sụp Đổ

Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123

Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128

Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133

Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138

Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142

Quyển 6: Mân Côi Chi Tâm

Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146

Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151

Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156

Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161

Chương 162Chương 163Chương 164Chương 165

Chương 166Chương 167Chương 168

Quyển 7: Thanh Kiếm Tự Do

Chương 169Chương 170Chương 171Chương 172

Chương 173Chương 174Chương 175Chương 176Chương 177

Chương 178Chương 179Chương 180Chương 181Chương 182

Chương 183Chương 184Chương 185Chương 186Chương 187

Chương 188Chương 189Chương 190Chương 191

Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195

Kết Cục

Kết cục (thượng)Kết cục (hạ)

Ngoại Truyện

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 6