4 thoughts on “Toái Mộng

  1. Mỗi lần đọc truyện của chị Tả là y như rằng tim vỡ răng rắc, ấy vậy mà nhìn thấy tên chị là phải đọc cho bằng được, chả hiểu sao mình M như vầy ;____; Những truyện của chị mà tớ được đọc đều là ngược đến tuyệt vọng, nhân vật bế tắc mà chẳng vùng vẫy giẫy dụa kiểu gì cho đời tươi sáng lên được TT^TT. Bộ này nhìn tên truyện với tên chương là thấy không ngoại lệ rồi phải không bồ ơi?

  2. Pingback: List Tổng Hợp | Phi Vũ Các

  3. Pingback: G – H | Động Màn Tơ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s