Thâm Tỉnh Băng

Thâm Tỉnh Băng

深井冰

Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết

Dịch: QT thúc

Edit: Yển

220010spupcqqnx9q0zs81

Thể loại: Tâm thần phân liệt công vs bạo quân M thụ, có cường bạo, có SM (chút chút), 1×1, HE.

Mục Lục

Chương 1: Tiết tử

Chương 2: Bị đánh

Chương 3: Hoạn

Chương 4: Thị tẩm

Chương 5: Gặp nhau

Chương 6: Thương lượng

Chương 7: Cứu mỹ nhân

Chương 8: Hồng hài

Chương 9: Khám bệnh

Chương 10: Thị vệ

Chương 11: Hát kịch

Chương 12: Gặp gỡ

Chương 13: Gieo họa

Chương 14: Người chết

Chương 15: Ác mộng

Chương 16: Xuất cung

Chương 17: Vương gia

Chương 18: Mật mưu

Chương 19: Mai viên

Chương 20: Cướp đi

Chương 21: Phân liệt

Chương 22: Ban tử

Chương 23: Đốt lửa

Chương 24: Dục trì

Chương 25: Quy củ

Chương 26: Trả miếng

Chương 27: Nổi giận

Chương 28: Uống thuốc

Chương 29: Xé toạc

Chương 30: Khóc tang

Chương 31: Sắc thuốc

Chương 32: Xuân yểu

Chương 33: Thăm bệnh

Chương 34: Phát điên

Chương 35: Độc chết

Chương 36: Mưu kế

Chương 37: Cưỡng bức

Chương 38: Đổ thuốc

Chương 39: Tập võ

Chương 40: Kinh mã

Chương 41: Người quen cũ

Chương 42: Thích khách

Chương 43: Tín vật

Chương 44: Truyền tin

Chương 45: Hẹn

Chương 46: Bệnh nặng

Chương 47: Hà đảng

Chương 48: Thay đổi

Chương 49: Quà đáp lễ

Chương 50: Tờ giấy

Chương 51: Bên ao

Chương 52: Cầu dược

Chương 53: Cao thể

Chương 54: Dùng cao

Chương 55: Bóng đè

Chương 56: Tội kỷ

Chương 57: Đánh tráo

Chương 58: Điều người

Chương 59: Phối thuốc

Chương 60: Hãm hại

Chương 61: Thành công

Chương 62: Xuất cung

Chương 63: Trù mưu

Chương 64: Hoài nghi

Chương 65: Thấy rõ

Chương 66: Biến số

Chương 67: Đánh cờ

Chương 68: Mưu nghịch

Chương 69: Say rượu

Chương 70: Xuất chinh

Chương 71: Đối chiến

Chương 72: Hồi kinh

Chương 73: Sinh con

Chương 74: Chiến sự

Chương 75: Thâm tỉnh băng

Chương cuối

Phiên ngoại

Advertisements