Phong Vân Tế Hội

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Phong Vân Tế Hội

Tác giả: Lão Trang Mặc Hàn

~o~

Chuyện của bốn người bị móc nối một cách xảo diệu, vận mệnh của họ sẽ vì các bên mà thay đổi chứ?

Phương Khinh Trần sống lại làm cho Sở quốc hỗn loạn yên bình trở lại, nhưng y và Sở Nhược Hồng liệu có thể tái tục tiền duyên, Khinh Trần quyết tuyệt có thể tìm được tình yêu hoàn mỹ hay không…

Tiểu Dung vĩnh viễn chỉ biết bỏ ra liệu có định cùng Thanh Cô che giấu đứa bé y một tay dẫn dắt, một mình đối mặt với mưa gió, khi Khinh Trần tính kế Yến Lẫm của y, y lại sẽ thế nào…

A Hán đang ngủ say bất tỉnh liệu có tỉnh lại? Địch Cửu có tiến vào Tiểu Lâu không, y thật sự sẽ chết sao? Địch Nhất nhiều lần tìm người trong Tiểu Lâu cầu trợ, cuối cùng ai sẽ giúp y…

Phong Kính Tiết vi quy vào đời lần nữa, tìm được hảo bằng hữu Lư Đông Ly của y, y phải làm thế nào để Lư Đông Ly nhận ra mình, tình cảm của y với Lư Đông Ly thật sự chỉ đơn thuần là nghĩa bằng hữu ư…

-Mục Lục-

Tiết tử

Chương 1: Tâm lạnh như thiết

Chương 2: Sơn trùng thủy phục

Chương 3: Đại kỳ da hổ

Chương 4: Sinh tử một niệm

Chương 5: Giữa binh và soái

Chương 6: Thiên y vô phùng

Chương 7: Không liên quan ti tiện

Chương 8: Đen trắng rõ ràng

Chương 9: Mật thất mưu đàm

Chương 10: Chuyện xưa ra sao

Chương 11: Vũ sậu phong cuồng

Chương 12: Thiên bình nhân tâm

Chương 13: Loạn thế Khinh Trần

Chương 14: Quá khứ khó quên

Chương 15: Sở quốc gia sự

Chương 16: Không cần ngươi chọn

Chương 17: Ai nhẫn tâm hơn

Chương 18: Có thể đồng hành

Chương 19: Trời sinh anh hùng

Chương 20: Vạn chúng quy tâm

Chương 21: Giang Châu kinh biến

Chương 22: Anh hùng chứng kiến

Chương 23: Đêm trăng cúng tế

Chương 24: Nhân sinh như thế

Chương 25: Hình dạng của ác ma

Chương 26: Ký ức bụi phủ

Chương 27: Ba đào chợt nổi

Chương 28: Một sai hai sai

Chương 29: Ba rồi lại bốn

Chương 30: Buộc vào một thân

Chương 31: Anh hùng đồng mệnh

Chương 32: Phù trợ lẫn nhau

Chương 33: Địa ngục nước lửa

Chương 34: Tuyệt địa cô quân

Chương 35: Nhật nguyệt cùng sáng

Chương 36: Thông minh tiếc nhau

Chương 37: Chiêu hàng vụng về

Chương 38: Cô thân một mình

Chương 39: Kẻ ngốc không đổi

Chương 40: Đối chọi gay gắt

Chương 41: Khăng khăng cố chấp

Chương 42: Lấy lý mà lừa

Chương 43: Thuật hậu hắc

Chương 44: Đổi trắng thay đen

Chương 45: Sượt vai mà qua

Chương 46: Gần người tình khiếp

Chương 47: Khúc hết người tan

Chương 48: Người quỷ chung đường

Chương 49: Gặp lại không gặp

Chương 50: Thiên ý trêu người

Chương 51: Không mang hảo ý

Chương 52: Người bay trên trà lâu

Chương 53: Tâm tâm niệm niệm

Chương 54: Tin đồn thất thiệt

Chương 55: Cá chậu vạ lây

Chương 56: Đất bằng nổi sóng

Chương 57: Hình cáo thị

Chương 58: Mạc danh kỳ diệu

Chương 59: Hỏa hoa văng khắp

Chương 60: Tám lạng nửa cân

Chương 61: Bát gạo thổi nốt

Chương 62: Trảm phách ly hồn

Chương 63: Tự làm tự chịu

Chương 64: Lý nào lại thế

Chương 65: Nhất tâm nhị dụng

Chương 66: Phong thủy luân lưu chuyển

Chương 67: Hỗn độn không mở

Chương 68: Sớm biết hôm nay

Chương 69: Đối đãi chân thành

Chương 70: Căn nguyên ra sao

Chương 71: Khách không mời mà đến

Chương 72: Người tuyệt tình

Chương 73: Hận cũ thù mới

Chương 74: Nhân quả tuần hoàn

Chương 75: Nên đoạn thì đoạn

Chương 76: Mạo danh thay thế

Chương 77: Nhân diện đào hoa

Chương 78: Cởi đồ kiểm tra

Chương 79: Đối diện không nhận ra

Chương 80: Nhược nữ tìm chồng

Chương 81: Khanh tướng áo vải

Chương 82: Xin trả cho tôi

Chương 83: Phàm nhân phàm tâm

Chương 84: Đến vực thèm cá

Chương 85: Cơn giận của thiên tử

Chương 86: Liên tục không ngừng

Chương 87: Chủ nghĩa hình thức

Chương 88: Chân tình giả ý

Chương 89: Hữu tâm vô lực

Chương 90: Đấu võ cùng sói

Chương 91: Người thua người thắng

Chương 92: Quân tử tiểu nhân

Chương 93: Quả không hoa

Chương 94: Dưới chân thiên tử

Chương 95: Nóng lòng muốn thử

Chương 96: Tận lực mà làm

Chương 97: Giữa tình và lý

Chương 98: Tự làm tự chịu

Chương 99: Sao không buồn bực

Chương 100: Bóng ma lắc lư

Chương 101: Ôm cây đợi thỏ

Chương 102: Dụ rắn khỏi hang

Chương 103: Người đa tâm

Chương 104: Cừu non thế tội

Chương 105: Đạo hắc bạch

Chương 106: Nửa đêm kinh hồn

Chương 107: Tính toán không sót

Chương 108: Lòng ôm quỷ kế

Chương 109: Thế giới ba người

Chương 110: Yêu ai yêu cả đường đi

Chương 111: Đảo khách thành chủ

Chương 112: Kêu gọi ai nghe

Chương 113: Cố nhân nơi nào

Chương 114: Đẩy sóng trợ sóng

Chương 115: Không một khe hở

Chương 116: Châu liên bích hợp

Chương 117: Người chung tâm này

Chương 118: Nghìn người chỉ

Chương 119: Liệt diễm hồng nhan

Chương 120: Rục rịch ngóc đầu

Chương 121: Tìm ta làm gì

Chương 122: Tiểu Lâu hội nghị (thượng)

Chương 123: Tiểu Lâu hội nghị (hạ)

Chương 124: Sứt đầu mẻ trán

Chương 125: Diễu võ dương oai

Chương 126: Hối từ đâu đến

Chương 127: Ngược đường mà phi

Chương 128: Không thẹn lòng ta

Chương 129: Nhờ cậy phương đông

Chương 130: Trời nước giương buồm

Chương 131: Can qua ngọc bạch

Chương 132: Cựu văn tâm sự

Chương 133: Kẻ xướng người họa

Chương 134: Được hữu như thế

Chương 135: Cưới vợ cưới ai

Chương 136: Giả phượng hư hoàng

Chương 137: “Hỉ” bất ngờ

Chương 138: Hỉ từ đâu đến

Chương 139: Vua một nước

Chương 140: Cải trang vi hành

Chương 141: Biến sinh sát nách

Chương 142: Rút gân lột da

Chương 143: Đường về nơi nào

Chương 144: Mới nghe chuyện xưa

Chương 145: Vết kính vỡ

Chương 146: Lò lớn trăn trở

Chương 147: Rắp tâm ở đâu

Chương 148: Thịt người tay ngắn

Chương 149: Rục rịch ngóc đầu

Chương 150: Đăng môn bái phỏng

Chương 151: Bồi ngươi được không

Chương 152: Ngươi là ghen tị

Chương 153: Tai ương cá chậu

Chương 154: Dung tướng cứu mạng

Chương 155: Người chí trọng

Chương 156: Ngươi trốn ta đuổi

Chương 157: Kim tích hà tịch

Chương 158: Dã tâm bồng bột

Chương 159: Có thể làm gì

Chương 160: Đầu đường chợt gặp

Chương 161: Bên dưới cánh chim

Chương 162: Vô thức tang thương

Chương 163: Chuyên quyền độc đoán

Chương 164: Lạc tử vô hối

Chương 165: Sĩ biệt ba ngày

Chương 166: Địch hữu khó phân

Chương 167: Trịnh trọng kỳ sự

Chương 168: Đi cùng người

Chương 169: Đuổi về quê cũ

Chương 170: Cò kè mặc cả

Chương 171: Lời không thích đáng

Chương 172: Đêm nay không ngủ

Chương 173: Tiễn quân ngàn dặm

Chương 174: Nhổ tận gốc

Chương 175: Trời có hai mặt trời

Chương 176: Ai muốn làm vương

Chương 177: Ta đã vô tâm

Chương 178: Cảnh còn người mất

Chương 179: Ta cần ta cứ lấy

Chương 180: Ly biệt sớm muộn

Chương 181: Ngàn hứa một lòng

Chương 182: Chim rời lồng

Chương 183: Hữu tâm vô tâm

Chương 184: Con người buồn cười

Chương 185: Mấy năm ẩn nhẫn

Chương 186: Ta không đáp ứng

Chương 187: Một tiếng thở dài

Chương 188: Lấy mạng cùng liều

Chương 189: Một đi không về

Chương 190: Nhân sinh tự chọn

Chương 191: Nước chảy bèo trôi

Chương 192: Muốn ngừng không thể

Chương 193: Ai có thể mở lời

Chương 194: Để người thừa cơ

Chương 195: Miệng cọp gan thỏ

Chương 196: Nhân sinh như mộng

Chương 197: Không kịp phòng bị

Chương 198: Chân tình chân tính

Chương 199: Đạo dụng binh

Chương 200: Thân cực như sơ

Chương 201: Diệu kế cẩm nang

Chương 202: Tịnh mã đồng hành

Chương 203: Lẫm lẫm khiêm khiêm

Chương 204: Oai của một tên

Chương 205: Nghịch thiên mà làm

Chương 206: Mình nhũn như bông

Chương 207: Biết vậy chẳng làm

Chương 208: Ngàn dặm đi vội

Chương 209: Luân phiên ra trận

Chương 210: Không dưng tự vướng bận

Chương 211: Hai mắt vừa mở

Chương 212: Người đi nơi nào

Chương 213: Ứng thán đa tình

Chương 214: Thà rằng chẳng gặp

Chương 215: Tình lấy gì kham

Chương 216: Phong lộ trung tiêu

Chương 217: Thần y giá lâm

Chương 218: Thuật quỷ thần

Chương 219: Ngày xưa thời nay

Chương 220: Nhân gian vô thần

Chương 221: Ngươi trở về đi

Chương 222: Ai có thể buông tay

Chương 223: Làm sao vĩnh quyết

Chương 224: Làm bạn không rời

Chương 225: Dược lợi bệnh

Chương 226: Đầy vườn xuân sắc

Chương 227: Người nào chí trọng

Chương 228: Cầu gả cầu cưới

Chương 229: Trân trọng đừng khi

Chương 230: Chẳng qua như thế

Chương 231: Lòng ngươi lòng ta

Chương 232: Đêm dài không ngủ

Chương 233: Ngày xuân ấm áp

Chương 234: Gió tây vắng lặng

Chương 235: Tán binh tàn dũng

Chương 236: Thật là bất hạn

Chương 237: Như đi trên băng mỏng

Chương 238: Sở nhân Phương thị

Chương 239: Đạo đãi khách

Chương 240: Bó tay bó chân

Chương 241: Tâm ngoan thủ lạt

Chương 242: Ngoan cố chống cự

Chương 243: Có kế thoát thân

Chương 244: Khí khái anh hùng

Chương 245: Viện binh nơi nào

Chương 246: Tên khốn kiếp ngươi

Chương 247: Bất quân bất thần

Chương 248: Cự người ngàn dặm

Chương 249: Vừa đấm vừa xoa

Chương 250: Không biết yêu quý

Chương 251: Tư tình tư nghị

Chương 252: Như nghiên như mài

Chương 253: Ai là người tốt

Chương 254: Lựa chọn của quân

Chương 255: Mọi sự sẵn sàng

Chương 256: Mộng đẹp say sưa

Chương 257: Làm bạn với ngươi

Chương 258: Thắng thua khó định

Chương 259: Châm ngòi ly gián

Chương 260: Nội ứng ngoại hợp

Chương 261: Tần nhân Tần đô

Chương 262: Chỉ nên do ta

Chương 263: Nay có bằng xưa

Chương 264: Trẻ thơ vô tri

Chương 265: Giang sơn đã định

Chương 266: Ý muốn thế nào

Chương 267: Càn khôn điên đảo

Chương 268: Một ngữ kinh thiên

Chương 269: Hận không làm sớm

Chương 270: Đau hay không đau

Chương 271: Do ngươi tự chủ

Chương 272: Hồ ly nguyên hình

Chương 273: Hòa thượng trượng hai

Chương 274: Lấy thân bảo vệ

Chương 275: Một lui hai lui

Chương 276: Tránh cũng không thể

Chương 277: Khó được hồ đồ

Chương 278: Thản nhiên đối mặt

Chương 279: Tri tâm tri kỷ

Chương 280: Y là người nào

Chương 281: Nguyện chờ quân về

Chương 282: Đại sự không ổn

Chương 283: Tự tìm phiền não

Chương 284: Phu lại nghi gì

Chương 285: Tụ tập dưới một mái nhà

Chương 286: Băng keo cách điện

Chương 287: Làm sao làm sao

Chương 288: Đóng cửa tán gẫu

Chương 289: Được mất lòng ta

Chương 290: Lấy thân làm mồi

Chương 291: Đều phó nói cười

Chương 292: Nắm tay đi giữa hoa

Chương 293: Dắt tay buông tay

Chương 294: Xưa đâu bằng nay

Chương 295: Đất bằng nổi sóng

Chương 296: Xa gần thân sơ

Chương 297: Sương mù trùng trùng

Chương 298: Hoàng cung dạ yến

Chương 299: Phòng hoạn chưa xảy ra

Chương 300: Lộ rõ chân tướng

Chương 301: Nghịch lân của rồng

Chương 302: Sâu thẳm trong lòng ta

Chương 303: Sơn mộc có cành

Chương 304: Ấm lạnh tự biết

Chương 305: Gang tấc chờ nhau

Chương 306: Cung khuyết sâu thẳm

Chương 307: Dựa nhau mà ngủ

Chương 308: Không cần xấu hổ

Chương 309: Thuận theo tự nhiên

Chương 310: Không về ta quản

Chương 311: Đều không bớt lo

Chương 312: Sơn đạo gập ghềnh

Chương 313: Chính chủ xuất trường

Chương 314: Nhãn lực thế nào

Chương 315: Đả động bằng tình cảm

Chương 316: Đường cùng lộ mặt

Chương 317: Sống tạm làm gì

Chương 318: Đảo khách thành chủ

Chương 319: Dẫn dắt từng bước

Chương 320: Có gì không tốt

Chương 321: Không phụ không bỏ

Chương 322: Chết sống bất luận

Chương 323: Hai lựa chọn

Chương 324: Quyền biết chuyện

Chương 325: Cầu nhân được nhân

Chương 326: Sâu trong Vạn Sơn

Chương 327: Liệu có thể nhớ

Chương 328: Ảo mà cũng thực

Chương 329: Sở thích nghiệp dư

Chương 330: Không có việc thì tìm

Chương 331: Không nhường một bước

Chương 332: Vấn đề cá nhân

Chương 333: Đại công cáo thành

Chương 334: Hai vướng bận

Chương 335: Phá chướng hồng trần

Chương 336: Nước chảy hoa rơi

Chương 337: Thân tâm đều mệt

Chương 338: Hỗn độn thất khiếu

Chương 339: Lý đương nhiên

Chương 340: Thì ra là thế

Chương 341: Ngươi tình ta nguyện

Chương 342: Sớm đã minh bạch

Chương 343: Tình đời lòng người

Chương 344: Đầu cơ trục lợi

Chương 345: Tùy ý làm bậy

Chương 346: Ai cũng chấp nhất

Chương 347: Đồng tâm hiệp lực

Chương 348: Đại mộng vừa tỉnh

Chương 349: Chẳng buồn quan tâm

Chương 350: Không liên quan đến ta

Chương 351: Thời gian vô tình

Chương 352: Một vệt nước

Chương 353: Làm sao đối mặt

Chương 354: Trăng sao như xưa

Chương 355: Một dạng đỏ thắm

Chương 356: Quay đầu không đường

Chương 357: Trần duyên lịch tận

Chương 358: Không quay đầu nữa

Chương 359: Cách một giới

Chương 360: Khuyên bảo hết nước

Chương 361: Công bằng ở đâu

Chương 362: Nói dối không dễ

Chương 363: Trời sụp đất nứt

Chương 364: Muôn sông nghìn núi

Chương 365: Quỳ gối bái

Chương 366: Đường đi phương nào

Chương 367: Thà vui đồng tâm

Chương 368: Dị biến chợt sinh

Chương 369: Đời này kỳ quân

Chương 370: Dương liễu chưa gãy

Chương 371: Quay về Tiểu Lâu

Chương 372: Trăng sao say ngủ

Chương 373: Do dự bất định

Chương 374: Ai đi ai ở

Chương 375: Ngồi nhìn hồng trần

Chương 376: Nhất lao vĩnh dật

Chương 377: Người bay trên không

Chương 378: Giữa đi và ở

Chương 379: Khiêm khiêm quân tử

Chương 380: Quy định ngàn năm

Chương 381: Một điều cuối cùng

Chương 382: Lệnh bài nhà giàu

Chương 383: Nhiều ngày không gặp

Chương 384: Không thể thỏa hiệp

Chương 385: Cùng đứng trên đỉnh núi

Chương 386: Mỗi năm hóng gió

Chương 387: Tốt lắm tốt lắm

Chương 388: Thiên thư có chữ

Chương 389: Nếu có kiếp sau

Chương 390: Đồ vô lại

Chương 391: Ngàn ao vạn ước

Chương 392: Có việc không thể làm

Chương 393: Không có biết đâu

Chương 394: Trăng sao sóng nước

Chương 395: Thần tích chớ hỏi

Chương 396: Hâm mộ thì hâm mộ

Chương 397: Lòng ngươi lòng ta

Chương 398: Phu lại cầu gì

Chương 399: Quyết định của ta

Chương 400: Ngàn dặm song lí

Chương 401: Ngươi có minh bạch

Chương 402: Do ái cố sinh

Chương 403: Trời cao liền cánh

Chương 404: Trời nước vô bờ

Chương 405: Bạn cũ trở về

Chương 406: Trái tim thiếu niên

Chương 407: Dụ rắn khỏi hang

Chương 408: Sau khi công thành

Chương 409: Đời đời truyền thừa

Chương 410: Một sợi dây nối

Chương 411: Hà tất phiền não

Chương 412: Nơi gần bầu trời

Chương 413: Người đã vô tâm

Chương 414: Đại kết cục

~HOÀN~

Advertisements

42 thoughts on “Phong Vân Tế Hội

 1. Cảm ơn nàng đã dịch bộ này, đây là hệ liệt “hay nhất” mà ta từng được đọc đến nay, lúc trước đọc bên U Cốc, cảm thấy thật đâu lòng khi dừng giữa phần kính tiết, hôm này được bạn dịch mình cảm thấy vui không tả được. Mình thật không biết diễn tả mình vui như thế nào khi đọc được phần dịch (mình không đọc được qt) của bạn. Cảm ơn bạn nhiều thiệt nhiều.

   • hi hi, tại dạo đó thấy post sang blog nên mình không chắc có phải cùng một người không. Mình thấy bạn dịch hay lắm đó. đọc nhiều đoạn cảm động đến khóc luôn. Giai đoạn vào blog bạn đọc tiểu lâu là không đọc được gì nữa, ôm máy đọc đêm ngày, bỏ cả ôn thi luôn haizzz (dù sao cũng thi qua) , ngưỡng mộ; Chúc bạn luôn thành công trong công việc, cuộc sống và con đường bạn chọn nhé!!!!

 2. Nhìn mục lục mà tại hạ ngưỡng mộ gia chủ quá….Nội công chắc là phải thâm hậu lắm lắm….Gia chủ cố gắng tẩm bổ…luyện công để cày bộ này nhe……tại hạ xí một chỗ rùi….không cho cũng xí….mặt dày mà …hehhehhe…..xxooo

 3. Hehehhehe….mình sorry nha…không biết phải mình tìm không kỹ không…chứ mình thấy nó để chỗ hoàn mà click vô chỉ được chương 150 thôi nên hơi mù mờ….Vậy có nghĩa là hoàn rồi nhưng mình chờ bạn update muc lục hả? …xin chỉ giáo …đa tạ

 4. heheheh….thấy rùi….mình có cái tật hấp tấp sửa từ hồi cấp 1 đến h chưa được…..heheheh
  sorry lần nữa….xx

 5. Pingback: Xuyên Không | Phi Vũ Các

 6. Pingback: Trường Thiên [Hoàn] | Phi Vũ Các

 7. Pingback: List Tổng Hợp | Phi Vũ Các

 8. Mình thực sực phục bạn vì thành quả khổng lồ mà bạn làm đc, mình mới đọc có 2 bộ của hệ liệt này thôi, nhưng thấy cốt truyện rất hay, rất lạ.
  Cám ơn bạn đã giành tâm huyết và cố gắng để edit bộ này, cám ơn nhiều nhiều luôn ý nhé, mình chỉ mới copy hết cái hệ liệt thôi đã … rồi, mà bạn còn edit nữa ^^!!!
  Chúc bạn ngày lành ha

 9. Hú, hú. . . Cuối cùng ta cũng đã lăn wa 4 bộ kia a! Tới bộ cuối rồi tks gia chủ nhé 🙂

 10. *mắt tròn xoe*
  Thiệt là nể gia chủ quá đi mà!
  Ngoài kính nể ra thì cho ta gửi lời cảm ơn gia chủ luôn thể nha! Cảm ơn gia chủ đã làm việc vất vả!

 11. một chương dài vậy,rồi cái mục lục,nhất là quyển 5,sợ ban quá,kiên trì dã man con ngang,mới đọc 2 truyện đầu,nhìn mấy quyển sau……

 12. Chào bạn chủ nhà!
  Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ thời gian và tâm sức ra edit một bộ truyện đồ sộ nhất mà mình từng được thưởng thức. Mình theo bộ này từ lúc “Bích huyết Hán Khanh tiền truyện” đi được đến cuối chặn đường, sau đó mình dã không có can đảm để đọc tiếp vì đã tốn hết một đêm để khóc lóc và một tuần để đau lòng vì nỗi đau mà nhân vật phải chịu. Mình lết hơi tàn qua những truyện khác cùng hệ liệt, dù ngắn, dù dài, dù nhân vật chọn đề mục nào mình cũng thấy những nổi đau, nó ươm mần bén rễ trong tim rồi đến kết truyện hóa thành một cây cổ thụ của những nỗi suy tư nặng trĩu làm mình ước chi tác giả viết khác đi. (Nhưng mình cũng biết viết khác đi thì nó đã là một tác phẩm khác rồi! ^.^) Giờ khi quay lại mình nhìn thấy một Đại kết cục hơi bị ĐẠI (ngước nhìn cái mục lục khâm phục chủ nhà sát) mình sẽ lấy hết dũng khí để theo đến cùng, vì mình muốn biết liệu sau tất cả những nỗi đau thì các nhân vật có tìm đến được cái HE phù hợp hay không?
  Một lần nữa vô cùng cám ơn bạn chủ nhà đã mang đến một sản phẩm edit tuyệt vời! Chúc bạn có nhiều tác phẩm edit duy mĩ hơn nữa.
  p/s: nếu có gì sai sót trong cmt mong chủ nhà lượng thứ!

  • Bạn viết dài quá mà mình không biết phải rep gì, thôi thì hi vọng bạn cảm thấy thoải mái khi vào đây! ~ ^_^ Cá nhân mình thì thấy kết cục như vậy là ổn rồi, nếu như khác đi, biết đâu sẽ chẳng để lại ấn tượng sâu sắc giống như hiện giờ. Chính tác giả cũng bảo là chị ấy yêu các nhân vật và mong họ được hạnh phúc, nên dù kết cục là thế nào, chúng mình cũng có thể tự tưởng tượng là HE vui vẻ cả làng. :”>

 13. Trước đây mình chỉ là 1 silent reader. Mình âm thầm đọc, không comment bất kì câu gì. Vô tình lạc bước vào nhà bạn, mình rất bất ngờ về 1 hệ liệt đồ sộ mà bạn đã dịch. Mình cám ơn bạn đã dịch 1 bộ truyện hay như vậy. Đọc liền tiếp 3 ngày thì mình tới bộ cuối. Haizz, không biết nói gì nữa. Cám ơn bạn lần nữa

 14. Pingback: Điểm chung giữa các tác phẩm của Lão Trang Mặc Hàn | Tử Tâm Lang

 15. Pingback: [Giới thiệu][Danmei] Tiểu lâu truyền thuyết | Minh Nguyệt Quán

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s