Ma Chủ Thiên – Hạ Quyển: Chương 135

Chương 135: Nhân duyên sương sớm

Lúc Địch Nhất về núi, tương đối nổi nóng, người lần này Địch Cửu bảo với y đó căn bản không phải người trong Tiểu Lâu. Vài năm qua y đã gặp không ít người có thể là xuất thân Tiểu Lâu. Tuy nói bọn họ phần lớn thề thốt phủ nhận điều này, nhưng gặp nhiều, mấy chỗ tương tự giữa những người đó với nhau, y liền nhìn rõ. Đó là che giấu cũng không che giấu được.

Continue reading