Cẩm Sắt: Phiên ngoại 2

Nghe đâu Bách Việt/ Nanu đã mua được Thiên nhai khách và chuẩn bị hốt thêm các bộ khác của Priest.  Thôi thì Đại ca, Thú tùng, Sơn hà và Lục hào  mình cũng “gửi gắm” cả cho Bách Việt vậy. :3 Xin được cảm ơn và tạm biệt các bạn nhỏ đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. ❤ 

Phiên ngoại 2: Quy khứ lai hề

Continue reading

Advertisements