Chó: Chương 3

Chương 3

Edit: Yển

Beta: Bông

Continue reading

Advertisements

Chó: Chương 2

Edit: Yển

Beta: Bông

Lưu ý nhỏ: chương trước tác giả có ví Lục Dực với quỷ nên hi vọng mọi người không thấy lạ khi ảnh “bay” được.

Continue reading