Phong Vân Tế Hội: Chương 414 (Kết thúc)

Chương 414: Đại kết cục

“Chúng ta đều có thể trở về, nhưng A Hán không thể cũng sẽ không trở về. Là y đã cắt đứt thông đạo thiên nhân, tuy nói thế giới chúng ta hoàn toàn bất đồng với thiên đình trong tưởng tượng của các ngươi, nhưng quy tắc ước thúc tối thiểu vẫn có. Ngươi cho là y sau khi về, sẽ không bị xử phạt sao?”

  Continue reading

Phong Vân Tế Hội: Chương 413

Chương 413: Người đã vô tâm

Yên Lẫm lúc này sớm biết, Tiểu Lâu sẽ không để bất cứ ai dùng, cũng sẽ không bị bất cứ ai tìm được. Chỉ là vì không để người ta phát giác, thái độ của Yên quốc với Tiểu Lâu khác với các quốc gia khác, cho nên sau khi ra mặt cùng các quốc hiệp thương tự lui một bước, khỏi cần lãng phí mạng người, cũng lưu lại một nhánh tinh binh, quanh năm đóng quân ở đây.

Continue reading